EĞİTİM VİDEOLARI

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi(FT-IR)

Ultraviyole-Görünür Işık Spektrofotometresi(UV-VIS)

Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi(LC-MS-MS)

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi(NMR)

X-Işını Difraktometresi(XRD)

Öğr. Gör. Dr. Aynur Gürbüz Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Tek Kristal X-Işını(SC-XRD)

Öğr. Gör. Dr. Aynur Gürbüz Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu(FE-SEM)

Zeta Potansiyel ve Tanecik Büyüklüğü Cihazı(ZetaSizer)

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi(AAS)

Indüktif Olarak Eşleşmiş Plazma Çiftleri Kütle Spektrometresi(ICP-MS)

Mikroskoplar

Flowsitometri

İyon Kromatografisi(IC)

Gaz Kromatografisi(GC)

X-Işını Floresans Spektrometresi(XRF)

Öğr. Gör. Dr. Aynur Gürbüz Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Termal Döngü Cihazı

Elisa Okuyucu

Elektroforez